Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 7478000070VH0UO4KO21
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 20.06.2017
Datum obnove LEI oznake 20.06.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 19.06.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta HOTEL MEDENA dioničko društvo za hotelijersto i turizam, turistička agencija
Identifikator subjekta u registru 060000654
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica hrvatskih žrtava 185
Poštanski broj 21218
Grad Seget Donji
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica hrvatskih žrtava 185
Poštanski broj 21218
Grad Seget Donji
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca