Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 7478000070H8IW3J9L75
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 23.05.2017
Datum obnove LEI oznake 23.05.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 19.05.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA DIONIČKO DRUŠTVO
Identifikator subjekta u registru 050002378
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Dr. Mile Budaka 1
Poštanski broj 35000
Grad Slavonski Brod
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Dr. Mile Budaka 1
Poštanski broj 35000
Grad Slavonski Brod
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca