Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800006D89HADP5J71
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 12.11.2018
Datum obnove LEI oznake 12.11.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 12.11.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta DRVOMETAL, dioničko društvo za proizvodnju, montažu i trgovinu u stečaju
Identifikator subjekta u registru 080336916
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Kašinci 7/a
Poštanski broj 10257
Grad BREZOVICA
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Kašinci 7/a
Poštanski broj 10257
Grad BREZOVICA
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca