Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 7478000063MY7I7H3N08
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 29.05.2017
Datum obnove LEI oznake 29.05.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 28.05.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Saponia kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
Identifikator subjekta u registru 030002225
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Matije Gupca 2
Poštanski broj 31000
Grad Osijek
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Matije Gupca 2
Poštanski broj 31000
Grad Osijek
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca