Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 7478000060SHEL9W7Q46
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 10.11.2016
Datum obnove LEI oznake 12.11.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 11.11.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta KANDIT d.o.o. za proizvodnju bombona i čokolade
Identifikator subjekta u registru 030110543
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Vukovarska cesta 239
Poštanski broj 31000
Grad Osijek
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Vukovarska cesta 239
Poštanski broj 31000
Grad Osijek
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 7478000063MY7I7H3N08
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 18.03.2014 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2020 - 30.09.2020
Razdoblje objave dokumenata 30.10.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 10.11.2020 11:24:07

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca