Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 7478000060Q0M0009065
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 30.11.2017
Datum obnove LEI oznake 30.11.2018
Datum zadnjeg ažuriranja 30.11.2017

Podaci o subjektu

Naziv subjekta DIGIMARK d.o.o. za izdavačku djelatnost
Identifikator subjekta u registru 080163274
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Rastočka 39
Poštanski broj 10020
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Rastočka 39
Poštanski broj 10020
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca