Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 7478000060AH2U6LOU47
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 03.07.2017
Datum obnove LEI oznake 03.07.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 15.06.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta BRODOMERKUR trgovina i usluge, dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 060001850
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Solinska 47
Poštanski broj 21000
Grad Split
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Solinska 47
Poštanski broj 21000
Grad Split
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca