Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800005E28RPBHOQ47
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 15.07.2020
Datum obnove LEI oznake 15.07.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 15.07.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Stečajna masa iza PIN Pazinska industrija namještaja društvo s ograničenom odgovornošću u stečaju
Identifikator subjekta u registru 130103856
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Stečajna masa (EYKU)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Kaštanjer 24
Poštanski broj 52100
Grad Pula
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Kaštanjer 24
Poštanski broj 52100
Grad Pula
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca