Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 7478000050WH2QQP0W69
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 20.03.2017
Datum obnove LEI oznake 20.03.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 06.02.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI, d.d.
Identifikator subjekta u registru 080085014
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Josipa Mokrovića 10
Poštanski broj 10090
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Josipa Mokrovića 10
Poštanski broj 10090
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 74780000H0SHMRAW0I15
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 08.02.1991 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 30.09.2019
Razdoblje objave dokumenata 30.10.2019 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 4.2.2020 12:54:43

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 74780000H0SHMRAW0I15
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 08.02.1991 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 30.09.2019
Razdoblje objave dokumenata 30.10.2019 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 4.2.2020 12:55:10