Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000454QBFOA2L30
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 10.12.2019
Datum obnove LEI oznake 10.12.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta EURO CORE FINANCIALS LIMITED j.d.o.o. za savjetovanje i usluge
Identifikator subjekta u registru 130087874
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Trg labinskih rudara 4
Poštanski broj 52220
Grad Labin
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Trg labinskih rudara 4
Poštanski broj 52220
Grad Labin
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca