Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 7478000040Q0E0601015
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 08.08.2022
Datum obnove LEI oznake 08.08.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 08.08.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta DUBRAVICA dioničko društvo za proizvodnju svinja u stečaju
Identifikator subjekta u registru 080025280
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Pavla Štoosa 109
Poštanski broj 10293
Grad Dubravica
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Pavla Štoosa 109
Poštanski broj 10293
Grad Dubravica
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca