Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 7478000030KH7ROTAU91
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 19.04.2017
Datum obnove LEI oznake 19.04.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 10.04.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta HOTELI JADRAN dioničko društvo za hotelijerstvo
Identifikator subjekta u registru 060040135
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Jadranska 2
Poštanski broj 21330
Grad Gradac
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Jadranska 2
Poštanski broj 21330
Grad Gradac
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća NON_PUBLIC
Referenca