Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 7478000020HH5TAOLI68
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 08.06.2017
Datum obnove LEI oznake 08.06.2018
Datum zadnjeg ažuriranja 08.06.2017

Podaci o subjektu

Naziv subjekta OPEKA dioničko društvo za proizvodnju i promet građevinskog materijala
Identifikator subjekta u registru 030005203
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa VUKOVARSKA 215
Poštanski broj 31000
Grad OSIJEK
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa VUKOVARSKA 215
Poštanski broj 31000
Grad OSIJEK
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca