Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 7478000010ZH1NLVA872
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 02.01.2017
Datum obnove LEI oznake 10.01.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ICAM Total Return - otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
Identifikator subjekta u registru HRICAMUICTR3
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt InterCapital Asset Management d.o.o.
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Masarykova 1
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Masarykova 1
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900PWYTEP77IEKE59
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 14.07.2017 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2020 - 31.12.2020
Razdoblje objave dokumenata 30.04.2021 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 10.1.2022. 10:13:27

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća NON_PUBLIC
Referenca

IS_FUND_MANAGED_BY

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900PWYTEP77IEKE59
Vrsta veze IS_FUND_MANAGED_BY
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 23.12.2016 -
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 22.11.2021 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 29.4.2022. 9:52:49