Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 7478000010X8DJ5OPX49
Status registracije Povučen
Datum prve registracije 29.06.2015
Datum obnove LEI oznake 29.06.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 08.04.2019

Podaci o subjektu

Naziv subjekta OTP OPTIMUM otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom
Identifikator subjekta u registru HROTPIUOTPO8
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta ostalo
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o.
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta 04.01.2019
Razlog isteka subjekta Prestanak postojanja

Adresa pravnog oblika

Adresa PETROVARADINSKA 1
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa PETROVARADINSKA 1
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nije dala odobrenje za objavljivanje informacije ili se ne može kontaktirati
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nije dala odobrenje za objavljivanje informacije ili se ne može kontaktirati
Referenca