Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 7478000010W8OJ3ZWL79
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 15.07.2015
Datum obnove LEI oznake 15.07.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 02.07.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam
Identifikator subjekta u registru 040020834
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Rade Končara 12
Poštanski broj 52440
Grad Poreč
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Rade Končara 12
Poštanski broj 52440
Grad Poreč
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca Nova matica u 2018. godini - ADRIATIC INVESTMENT GROUP S.A.R.L. 1246 Luxembourg, Rue Albert Borschette 2b.Ne podliježe konsolidaciji.LEI BROJ: 5493004VIKZZ01AKSZ42

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca VALLUM FOUNDATION - Zaklada, Vaduz, Lihtenštajn ( krajnja matica nema obvezu konsolidacije)