Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000107HFU485I48
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 23.06.2017
Datum obnove LEI oznake 17.07.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 17.07.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d. za proizvodnju lijekova, farmaceutskih proizvoda i znanstveno-istraživački rad
Identifikator subjekta u registru 080055701
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa ROCKEFELLEROVA 2
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa ROCKEFELLEROVA 2
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca