Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 549300XI5S2HN4DRA227
Status registracije Povučen
Datum prve registracije 19.01.2018
Datum obnove LEI oznake 21.04.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 06.04.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta PBZ Dollar Bond fond
Identifikator subjekta u registru HRPBZIUUSDB4
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt PBZ Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta 31.03.2021
Razlog isteka subjekta Prestanak postojanja

Adresa pravnog oblika

Adresa Ilica 5
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ilica 5
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300DU2TJ72XCUUN84
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 04.11.2020 - 31.03.2021
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 29.06.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 6.4.2021. 9:19:01

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 2W8N8UU78PMDQKZENC08
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 04.11.2020 - 31.03.2021
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 29.06.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 6.4.2021. 9:19:01