Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 549300W8Y0312RT1Z265
Status registracije Povučen
Datum prve registracije 17.05.2019
Datum obnove LEI oznake 16.05.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Platinum Corporate Bond
Identifikator subjekta u registru HRPNINUPCOB6
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.
LEI vezanog subjekta -
Oznaka pravnog nasljednika 747800H0452L3Z0OZ660
Naziv pravnog nasljednika InterCapital Conservative Balanced
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta 30.03.2021
Razlog isteka subjekta Korporativna akcija

Adresa pravnog oblika

Adresa Masarykova 1
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Masarykova 1
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900PWYTEP77IEKE59
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 08.10.2020 - 30.03.2021
Računovodstveno razdoblje 01.01.2020 - 31.12.2020
Razdoblje objave dokumenata 23.07.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 16.4.2021. 8:39:16

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 74780000I67B0JHU3P04
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 08.10.2020 - 30.03.2021
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 30.04.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 16.4.2021. 8:39:16