Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 549300V7UZEJB35KG230
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 07.02.2014
Datum obnove LEI oznake 10.11.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta InterCapital Balanced
Identifikator subjekta u registru HRICAMUICBL4
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
LEI vezanog subjekta -
Oznaka pravnog nasljednika [""]
Naziv pravnog nasljednika [""]
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Masarykova ulica 1
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Masarykova ulica 1
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

IS_FUND_MANAGED_BY

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900PWYTEP77IEKE59
Vrsta veze IS_FUND_MANAGED_BY
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 24.01.2002 -
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 29.08.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 6.10.2022. 9:29:02

IS_SUBFUND_OF

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800Q0HFUCWF7KWO75
Vrsta veze IS_SUBFUND_OF
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 12.12.2014 -
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 29.08.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 6.10.2022. 9:18:23

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca