Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 549300TMC6BYESPQ7W85
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 13.02.2014
Datum obnove LEI oznake 19.01.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 11.01.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.
Identifikator subjekta u registru 010006549
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ante Starčevića 32
Poštanski broj 48000
Grad Koprivnica
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ante Starčevića 32
Poštanski broj 48000
Grad Koprivnica
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca