Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 549300P1L7RUYXL7VT77
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 23.12.2014
Datum obnove LEI oznake 31.05.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA, dioničko društvo u stečaju
Identifikator subjekta u registru 060000847
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Mosećka 99
Poštanski broj 21000
Grad Split
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Mosećka 99
Poštanski broj 21000
Grad Split
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca