Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 549300NFX18SRZHNT751
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 07.02.2014
Datum obnove LEI oznake 14.02.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta AD PLASTIK dioničko društvo za proizvodnju dijelova i pribora za motorna vozila i proizvoda iz plastičnih masa
Identifikator subjekta u registru 060007090
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Matoševa Ulica 8
Poštanski broj 21210
Grad Solin
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Matoševa Ulica 8
Poštanski broj 21210
Grad Solin
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca