Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 549300LVQCUO9CGTTL27
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 17.07.2014
Datum obnove LEI oznake 01.07.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 04.06.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A
Identifikator subjekta u registru 94002620905
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt PBZ Croatia Osiguranje Dioničko Društvo za Upravljanje Obveznim Mirovinskim Fondovima
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Radnička cesta 44
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Radnička cesta 44
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

IS_FUND_MANAGED_BY

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300JEBNBXEY27HE27
Vrsta veze IS_FUND_MANAGED_BY
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 30.05.2014 -
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 29.04.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 20.6.2022. 9:33:01