Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 549300KUWF0GTBWT9S32
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 25.12.2014
Datum obnove LEI oznake 22.12.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 21.12.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
Identifikator subjekta u registru 080406381
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Petrinjska 59
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Petrinjska 59
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900I1UZV70CZRAU55
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 27.09.2001 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 16.06.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 7.12.2020. 11:01:23

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 09.11.2017 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 16.06.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 7.12.2020. 11:03:42