Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 549300KUE24IGZ3GWZ08
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 12.09.2013
Datum obnove LEI oznake 26.06.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 26.06.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
Identifikator subjekta u registru 64811569641
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Vjekoslava Heinzela 70
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Vjekoslava Heinzela 70
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

IS_FUND_MANAGED_BY

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300GMPWLFNKRGJM28
Vrsta veze IS_FUND_MANAGED_BY
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 15.12.2003 -
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 06.06.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 24.6.2023. 22:50:55

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca