Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 549300ILCLKQ8I7KWV24
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 17.12.2014
Datum obnove LEI oznake 18.07.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 18.07.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Raiffeisen FACTORING d.o.o. za factoring
Identifikator subjekta u registru 080436627
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Petrinjska 59
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Petrinjska 59
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900I1UZV70CZRAU55
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 08.06.2017 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2017 - 31.12.2017
Razdoblje objave dokumenata -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 26.11.2020. 15:34:05

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 08.06.2017 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2017 - 31.12.2017
Razdoblje objave dokumenata 18.07.2018 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 26.11.2020. 15:34:05