Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 549300I80VLVFESX4K94
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 04.02.2014
Datum obnove LEI oznake 20.01.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Auctor Plus otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Identifikator subjekta u registru HRCEINUCASH3
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt Auctor Invest d.o.o.
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Dežmanova 5
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Dežmanova 5
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 54930057W36MKU63T206
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 24.01.2011 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2018 - 31.12.2018
Razdoblje objave dokumenata 30.04.2019 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 20.1.2021. 23:50:53

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800Y0R89L5D79F082
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 25.05.2017 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2018 - 31.12.2018
Razdoblje objave dokumenata 21.06.2019 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 20.1.2021. 23:50:53