Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 549300GO4DX1OE3MT584
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 01.01.2015
Datum obnove LEI oznake 26.02.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 23.02.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta KentBank dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 080129579
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa GUNDULIĆEVA 1
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa GUNDULIĆEVA 1
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca