Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 549300E0TBNH2F15LP95
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 05.02.2014
Datum obnove LEI oznake 17.07.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 17.07.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta SN PECTINATUS dioničko društvo za usluge
Identifikator subjekta u registru 080775915
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Miramarska 24
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Miramarska 24
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca Najveći dioničari su pravni subjekti.

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca Najveći dioničari su pravni subjekti.