Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 549300DOZHZICNEMG593
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 25.12.2013
Datum obnove LEI oznake 26.07.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 21.06.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju
Identifikator subjekta u registru 080040901
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Josipa Mokrovića 8
Poštanski broj 10090
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Josipa Mokrovića 8
Poštanski broj 10090
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 74780000H0SHMRAW0I15
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 06.02.1991 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2022 - 31.12.2022
Razdoblje objave dokumenata 20.04.2023 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 21.6.2023. 8:27:41

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 74780000H0SHMRAW0I15
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 06.02.1991 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2022 - 31.12.2022
Razdoblje objave dokumenata 20.04.2023 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 21.6.2023. 8:27:41