Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 549300DGP1DLNSG4ZV64
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 08.11.2017
Datum obnove LEI oznake 02.03.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 13.02.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Brokersko-dilersko društvo "MONET BROKER" a.d. Banja Luka
Identifikator subjekta u registru 1-15846-00
Naziv registra Registar poslovnih subjekata u Republici Srpskoj
Pravni oblik subjekta ()
Pravna nadležnost Bosna i Hercegovina
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar poslovnih subjekata u Republici Srpskoj (RA000692)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Jovana Dučića broj 25
Poštanski broj 78000
Grad Banja Luka
Država Bosna i Hercegovina

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Jovana Dučića broj 25
Poštanski broj 78000
Grad Banja Luka
Država Bosna i Hercegovina

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca