Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 549300BH4522YUFEKH68
Status registracije Povučen
Datum prve registracije 27.09.2013
Datum obnove LEI oznake 15.09.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ZB plus UCITS fond
Identifikator subjekta u registru HRZBINUPLUS2
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt ZB Invest d.o.o.
LEI vezanog subjekta -
Oznaka pravnog nasljednika ["549300SSI5SRXV56YM28"]
Naziv pravnog nasljednika ["ZB eplus"]
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -
Razlog isteka subjekta Prestanak postojanja

Adresa pravnog oblika

Adresa Samoborska cesta 145
Poštanski broj 10090
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Samoborska cesta 145
Poštanski broj 10090
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

IS_FUND_MANAGED_BY

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300T0RFRCQ7Z21884
Vrsta veze IS_FUND_MANAGED_BY
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 21.07.2000 - 29.03.2023
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 02.08.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 4.8.2023. 12:24:05

IS_SUBFUND_OF

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800U0IFZ10LGYZ705
Vrsta veze IS_SUBFUND_OF
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 13.12.2018 - 29.03.2023
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 02.08.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 4.8.2023. 12:24:05

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca