Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 549300ABZ1UQX71I3P45
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 12.12.2014
Datum obnove LEI oznake 08.11.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 19.10.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ŠTEDBANKA dioničko društvo u likvidaciji
Identifikator subjekta u registru 080004322
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Slavonska Avenija 3
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Slavonska Avenija 3
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca