Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 5493006GEIBUF7U0CX27
Status registracije Povučen
Datum prve registracije 12.12.2015
Datum obnove LEI oznake 11.11.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Eurizon HR Short Term Bond fond
Identifikator subjekta u registru HRPBZIUPSBF9
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta 549300DU2TJ72XCUUN84
Oznaka pravnog nasljednika ["549300MJHTF0ZPUGUI54"]
Naziv pravnog nasljednika ["Eurizon HR Euro Short Term Bond fond"]
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -
Razlog isteka subjekta Prestanak postojanja

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica grada Vukovara 271
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica grada Vukovara 271
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300DU2TJ72XCUUN84
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 04.11.2020 - 24.08.2023
Računovodstveno razdoblje 01.01.2021 - 31.12.2021
Razdoblje objave dokumenata 20.10.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 26.3.2024. 12:20:37

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 2W8N8UU78PMDQKZENC08
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 04.11.2020 - 24.08.2023
Računovodstveno razdoblje 01.01.2021 - 31.12.2021
Razdoblje objave dokumenata 20.10.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 26.3.2024. 12:20:37

IS_FUND-MANAGED_BY

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300DU2TJ72XCUUN84
Vrsta veze IS_FUND-MANAGED_BY
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 03.06.2015 - 24.08.2023
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 01.04.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 26.3.2024. 12:20:37