Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 54930057W36MKU63T206
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 04.02.2014
Datum obnove LEI oznake 20.01.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 20.01.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta AUCTOR INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
Identifikator subjekta u registru 080703680
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Dežmanova 5
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Dežmanova 5
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 74780040M93Z1M3Y3D74
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 22.09.2020 -
Računovodstveno razdoblje 16.07.2020 - 31.12.2020
Razdoblje objave dokumenata 16.07.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 19.1.2021 14:53:00

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 74780040M93Z1M3Y3D74
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 22.09.2020 -
Računovodstveno razdoblje 16.07.2020 - 31.12.2020
Razdoblje objave dokumenata 16.07.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 19.1.2021 14:53:00