Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 54930031QFC4ME17BK12
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 25.12.2014
Datum obnove LEI oznake 07.01.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 07.01.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta SLATINSKA BANKA d.d.
Identifikator subjekta u registru 010000576
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa VLADIMIRA NAZORA 2
Poštanski broj 33520
Grad SLATINA
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa VLADIMIRA NAZORA 2
Poštanski broj 33520
Grad SLATINA
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca