Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 5493001XIGSNGHSO7767
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 12.12.2013
Datum obnove LEI oznake 30.11.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 30.11.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta RTL Hrvatska d.o.o. za usluge
Identifikator subjekta u registru 080451968
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Krapinska ulica 45
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Krapinska ulica 45
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300Y6A4A01HT32554
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 02.06.2022 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2021 - 31.12.2021
Razdoblje objave dokumenata 30.06.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 29.11.2022. 14:50:56

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 31570030000000000550
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 02.06.2022 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2021 - 31.12.2021
Razdoblje objave dokumenata 30.06.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 29.11.2022. 14:50:56