Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 529900UZSB163VMNMZ78
Status registracije Povučen
Datum prve registracije 02.01.2014
Datum obnove LEI oznake 07.01.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Erste Conservative - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Identifikator subjekta u registru HRERSIUERMO9
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt Erste Asset Management d.o.o.
LEI vezanog subjekta -
Oznaka pravnog nasljednika ["52990083FU6QDKF5A446"]
Naziv pravnog nasljednika ["Erste E-Conservative - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom"]
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -
Razlog isteka subjekta Prestanak postojanja

Adresa pravnog oblika

Adresa Ivana Lučića 2a
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ivana Lučića 2a
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900OY10YUOZTM4Z35
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 13.09.2007 - 05.07.2022
Računovodstveno razdoblje 01.01.2020 - 31.12.2020
Razdoblje objave dokumenata 02.12.2021 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 31.7.2023. 9:28:20

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice PQOH26KWDF7CG10L6792
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 13.09.2007 - 05.07.2022
Računovodstveno razdoblje 01.01.2020 - 31.12.2020
Razdoblje objave dokumenata 03.12.2021 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 31.7.2023. 9:28:20