Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 529900UHAUI750BW2G71
Status registracije Spojen
Datum prve registracije 17.12.2014
Datum obnove LEI oznake 17.12.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 23.12.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta YOU INVEST Balanced - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Identifikator subjekta u registru HRERSIUBLNC1
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt Erste Asset Management d.o.o.
LEI vezanog subjekta -
Oznaka pravnog nasljednika 747800S0G5TOZQWZRJ14
Naziv pravnog nasljednika Erste Adriatic Multi Asset, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta 10.12.2020
Razlog isteka subjekta Korporativna akcija

Adresa pravnog oblika

Adresa Ivana Lučića 2a
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ivana Lučića 2a
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900OY10YUOZTM4Z35
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 31.07.1998 - 10.12.2020
Računovodstveno razdoblje 01.01.2018 - 31.12.2018
Razdoblje objave dokumenata 12.12.2019 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 23.12.2020. 13:37:23

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice PQOH26KWDF7CG10L6792
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 31.07.1998 - 10.12.2020
Računovodstveno razdoblje 01.01.2018 - 31.12.2018
Razdoblje objave dokumenata 12.12.2019 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 23.12.2020. 13:37:23