Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 529900SSQ9XD4D9UVJ94
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 01.04.2015
Datum obnove LEI oznake 16.03.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 04.03.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta GENERALI OSIGURANJE dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 080122389
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica grada Vukovara 284
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica grada Vukovara 284
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 7245004DSLD0J0TGQY80
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 16.03.2018 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2018 - 31.12.2018
Razdoblje objave dokumenata 22.03.2019 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 17.2.2020 13:23:05

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300X5UKJVE386ZB61
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 16.03.2018 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2018 - 31.12.2018
Razdoblje objave dokumenata 22.03.2019 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 17.2.2020 13:23:35