Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 529900PTB26CSSVMY333
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 29.12.2014
Datum obnove LEI oznake 30.12.2016
Datum zadnjeg ažuriranja 30.12.2015

Podaci o subjektu

Naziv subjekta TESLA ŠTEDNA BANKA d.d.
Identifikator subjekta u registru 080692019
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Trg J. F. Kennedya 6 B
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Trg J. F. Kennedya 6 B
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Brze poveznice