Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 529900P7KU6E7MMW4381
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 13.02.2014
Datum obnove LEI oznake 19.05.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 08.05.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Erste Plavi Protect dobrovoljni mirovinski fond
Identifikator subjekta u registru 55065560003
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Ivana Lučića 2/A
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Ivana Lučića 2/A
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900JNYHUFUO8D4Z14
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 10.02.2005 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 30.04.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 6.5.2020. 11:42:32

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900JNYHUFUO8D4Z14
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 10.02.2005 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 30.04.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 6.5.2020. 11:42:32