Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 529900P7KU6E7MMW4381
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 13.02.2014
Datum obnove LEI oznake 26.05.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 18.05.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Erste Plavi Protect dobrovoljni mirovinski fond
Identifikator subjekta u registru 55065560003
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Ivana Lučića 2A
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Ivana Lučića 2A
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900JNYHUFUO8D4Z14
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 10.02.2005 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2021 - 31.12.2021
Razdoblje objave dokumenata 30.04.2022 - 30.04.2023
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 18.5.2022. 10:42:31

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900JNYHUFUO8D4Z14
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 10.02.2005 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2021 - 31.12.2021
Razdoblje objave dokumenata 30.04.2022 - 30.04.2023
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 18.5.2022. 10:42:31

IS_FUND_MANAGED_BY

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900JNYHUFUO8D4Z14
Vrsta veze IS_FUND_MANAGED_BY
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 10.02.2005 -
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 31.03.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 13.5.2022. 9:41:28