Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 529900P3GANIG6HUYQ93
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 10.10.2018
Datum obnove LEI oznake 22.04.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 25.03.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд
Identifikator subjekta u registru 20053658
Naziv registra Business Entities Register - Companies
Pravni oblik subjekta Akcionarsko društvo (YVPW)
Pravna nadležnost Srbija
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Business Entities Register - Companies (RA000517)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Balkanska 13, Stari Grad
Poštanski broj 11000
Grad Beograd
Država Srbija

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Balkanska 13, Stari Grad
Poštanski broj 11000
Grad Beograd
Država Srbija

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca