Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 529900OY10YUOZTM4Z35
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 02.01.2014
Datum obnove LEI oznake 17.12.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 19.11.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Erste Asset Management d.o.o.
Identifikator subjekta u registru 080244669
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ivana Lučića 2a
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ivana Lučića 2a
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice PQOH26KWDF7CG10L6792
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 31.07.1998 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 17.11.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 17.11.2020 11:11:58

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 52990086YE3BU6UKPL70
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 31.07.1998 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 17.11.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 17.11.2020 11:13:22