Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 529900ON1NEYBGH6HH79
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 15.10.2014
Datum obnove LEI oznake 09.10.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 09.10.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta VJETROELEKTRANA RUDINE d.o.o. za proizvodnju električne energije
Identifikator subjekta u registru 090026818
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Bijenička cesta 21
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Bijenička cesta 21
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca