Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 529900NRAH6YWL3TLD24
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 28.02.2014
Datum obnove LEI oznake 08.05.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D.
Identifikator subjekta u registru 040004561
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa SVILNO 20
Poštanski broj 51000
Grad RIJEKA
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa SVILNO 20
Poštanski broj 51000
Grad RIJEKA
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca