Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 529900LSO9YYPL05B152
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 27.02.2014
Datum obnove LEI oznake 08.03.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 08.03.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta PODRAVSKA BANKA dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 010000486
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Opatička 3
Poštanski broj 48000
Grad KOPRIVNICA
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Opatička 3
Poštanski broj 48000
Grad KOPRIVNICA
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca