Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 529900I1UZV70CZRAU55
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 13.01.2014
Datum obnove LEI oznake 28.12.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 30.11.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Raiffeisenbank Austria d.d.
Identifikator subjekta u registru 080002366
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Magazinska cesta 69
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Magazinska cesta 69
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900655L7Z3HMKTO22
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 16.09.2013 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 31.03.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 30.11.2020. 10:27:44

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 18.03.2017 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 18.03.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 30.11.2020. 10:39:03