Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 529900FNU1ENNJPTHY57
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 03.02.2014
Datum obnove LEI oznake 29.03.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 11.03.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta FAKTOR PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Identifikator subjekta u registru 080564232
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa ILICA 1/A
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa ILICA 1/A
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca